faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

VISI

"Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang berwibawa"

 -----------------------------------------------------OOO-----------------------------------------------------

MISI

“ Melaksanakan  perbicaraan,  pengurusan  Mahkamah   dan perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan Undang-undang dan Hukum Syarak”

 -----------------------------------------------------OOO-----------------------------------------------------

OBJEKTIF

"Melaksanakan Keadilan Berasaskan Bidangkuasa yang diberi oleh Undang-Undang dan Perlembagaan selaras dengan Hukum Syarak."