faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

  1. Menetapkan tarikh sebutan / bicara /sulh kepada pelanggan pada hari pendaftaraan.
  2. Menyebut / membicarakan sesuatu kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 sehari selepas didaftarkan.
  3. Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 5 hari bekerja selepas dibuat pembahagian hak waris.
  4. Menyebut / membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 90% daripada kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.
  5. Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.
  6. Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.