faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

Unit Teknologi Maklumat Bertanggungjawab ke atas pemantauan dan keselamatan rangkaian sistem e-Syariah, khidmat penyelenggaraan sistem eSyariah, pembangunan laman web Jabatan dan perolehan komputer dan perkakasan. Unit ini juga bertanggungjawab ke atas penyediaan laporan statistik kes-kes Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis.