faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

Unit Sulh adalah berfungsi untuk mengendalikan beberapa kes-kes yang boleh diSulh selepas diagihkan ke majlis Sulh selepas pendaftaran atau semasa prosiding. Di dalam Majlis Sulh pihak-pihak diberi peluang untuk bercakap dan menyatakan tentang keinginan berdasarkan tuntutan masing-masing serta mengikut kaedah Sulh yang ditetapkan.