faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

Hirarki Institusi Kehakiman di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis terbahagi kepada tiga (3) iaitu :

i )  Mahkamah Rayuan Syariah

ii)  Mahkamah Tinggi Syariah

iii) Mahkamah Rendah Syariah

Ketiga-tiga Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa masing-masing  yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, penceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.