faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

Unit Dasar dan Penyelidikan telah diwujudkan pada tahun 2018. Kini mempunyai dua (2) orang kakitangan yang diketuai oleh seorang Pegawai Penyelidik Kanan dan seorang Pegawai Penyelidik. Unit ini ditubuhkan untuk menjalankan tugas-tugas seperti berikut :

1. Berperanan sebagai Urus Setia kepada Mesyuarat Pegawai Syariah.

2. Menyediakan alasan penghakiman bagi kes perbicaraan yang dikendalikan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Syarie dan Hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

3. Menjalankan kajian berkaitan Undang-undang Syarak, Peraturan-peraturan Mahkamah Syariah dan Nas-nas Hukum Syarak.