faq jksnmaklumbalas jksnpeta jksn

Bahagian Khidmat Pengurusan adalah bahagian yang menjalankan urusan pentadbiran jabatan ini. Ia terbahagi kepada dua (2) unit iaitu Pentadbiran dan Kewangan. Antara fungsi bahagian ini adalah seperti berikut :

1. Menguruskan pentadbiran am pejabat seperti pengurusan surat-menyurat, pengurusan fail, pengurusan aset dan setor jabatan.

2. Menguruskan hal berkaitan sumber manusia seperti perjawatan, gaji, cuti, kursus/latihan, dan lain-lain.

3. Menguruskan hal berkaitan kewangan seperti penyediaan anggaran bajet tahunan, gaji, elaun-elaun, pembelian barang-barang dan perkhidmatan, serta tuntutan-tuntutan pembayaran.